Proviron ne zaman kullan?l?r

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

As this anabolic steroid is not very liver toxic, in-fact it is quite mild it can be used for extended periods of time; if you are not susceptible to DHT based side-effects you could reasonably supplement with Proviron the entire duration of your cycle. While it can be used for extended periods, as we will see dosing protocol can vary dramatically depending on the purpose for which it is used. If Proviron is being used simply as a quasi-anti-estrogen medication then a mere  25mg per day  may be all you need but many will find 50mg to be needed if their cycle contains a high dosing of aromatizing steroids. For those who are supplementing for additional beneficial purposes higher doses may be needed; although  50mg  will provide them solid effects a slightly higher bump may be needed. If you choose to use Proviron this is something you may need to play with as individual response will vary greatly. For the individual who supplements for the purpose of bridging, a rather common purpose of Proviron use, doses will necessarily be much higher, ranging from  100mg-150mg per day  if the individual is going to obtain the desired effect and benefits.

Many bodybuilders favor the use of mesterolone during dieting phases or contest preparation, when low estrogen and high androgen levels are particularly desirable. This is especially beneficial when anabolics like Winstrol®, Anavar, or Primobolan® are being used alone, as the androgenic content of these drugs is relatively low. Mesterolone can be effectively used here to adjust the androgen to estrogen ratio upwards, bringing about an increase in the hardness and density of the muscles, supporting libido and general sense of well being, and increasing the tendency to burn body fat. It is also commonly used (at a similar dosage) to prevent gynecomastia when other aromatizable steroids are being administered, often in conjunction with 10-20 mg per day of Nolvadex.

Proviron ne zaman kullan?l?r

proviron ne zaman kullan?l?r

Media:http://buy-steroids.org